ایرسا صنعت آران
Irsa
درباره ما

شرکت ایرسا صنعت آران با به کارگیری تخصص و اندیشه در کنار تجربه و مهارت و با تکیه بر دانش و استعداد متخصصان جوان و توانمندی صنعتگران کهنه کار، با تعریف اهداف عالى همچون خودکفایى صنعت در ایران عزیزمان تأسیس گردیده است. ما برآنیم تا با افتخار نشان تعهد خود رادر صنعت این مرز و بوم بر جاى گذاریم.


 

پیام مدیر عامل

 

در عصری که ارزش‌ها، دیگر ارزنده نیستند و بر خلاف آن چه هستند، ‌می‌نمایند و حقیقت‌ها در قتلگاه واقعیت‌ها سر بریده می‌شوند، بنای آن داریم که با تخصص قدم برداریم، به انصاف بیندیشیم و به همت عمل کنیم.

خدمات
پروژه
شرکت های همکار