ایرسا صنعت آران

پروژه

اجرای سیستم یکپارچه مدیریت و کنترل پروژه طرح احداث کارخانه تغلیظ مس دره زار-نوچون

کلیه خدمات مربوط به به اجرای سیستم یکپارچه مدیریت و کنترل پروژه طرح احداث کارخانه‌های تغلیظ مس دره زار-نوچون شامل تحویل، نصب و استقرار نرم افزارهای مدیریت پروژه، سفارشی سازی نرم‌افزارها بر اساس نیازهای کارفرما، ارائه دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت بکارگیری بخش‌های مختلف نرم افزار و آموزش آنها توسط این شرکت انجام شده است.