ایرسا صنعت آران

پروژه

مطالعات فنی اقتصادی تولید دی آمونیوم فسفات در مجتمع مس سرچشمه و سایر خدمات مربوطه

شرکت ایرسا صنعت آران به عنوان مشاور فنی و مطالعاتی طرح های اسید سولفوریک، اسید فسفریک و کودهای شیمیایی شرکت ملی صنایع مس ایران  انتخاب و از همین روی با مطالعات میدانی گسترده و ارائه جلسات متعدد با شرکت های تکنولوژی محور و مجموعه کارفرما، منجر به تدوین و ارائه مجلدات مختلف با عناوین گزارش های مطالعات فنی‌اقتصادی برای شرکت ملی صنایع مس ایران گردید که  غالب طرح های تعریف شده در سالهای اخیر و آتی با بهره گیری از این مطالعات صورت پذیرفته است.

شرکت ایرسا صنعت آران با ارائه این گزارشات، این افتخار همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران در کارنامه خود را در سهیم بودن بخش کوچکی از اقتصادی سازی صنعت این مرز و بوم با جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی بواسطه واردات محصولات و همچنین پاک سازی محیط زیست، ارج می نهد.