ایرسا صنعت آران

پروژه

راهکار مصرف مستقیم اسید سولفوریک در اصلاح خاک کشاورزی، بازنگری و اصلاح لازم در مطالعات فنی اقتصادی صورت گرفته در پروژه احداث کارخانه سرچشمه و سونگون

منظور مصرف اسید سولفوریک تولید شده مازاد در واحدهای ذوب مس شرکت ملی صنایع مس ایران، راهکارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به نوع محصول تولیدی، بازار محصول و امکان دسترسی به مواد اولیه، نحوه مصرف اسید سولفوریک مشخص می‌شود. به منظور مصرف اسید تولید شده در مجتمع مس خاتون آباد، احداث واحد تولید سولفات آمونیوم بر اساس مصرف سالانه 400 هزار تن اسید سولفوریک برنامه ریزی گردید.

در این طرح عمده فعالیت های انجام شده به شرح زیر می‌باشند:

  • بررسی اصلاح کننده های خاک کشاورزی و اسید سولفوریک در ایران و جهان
  • بررسی موارد فنی اقتصادی مصرف اسید سولفوریک به عنوان اصلاح کننده
  • اولویت بندی مجدد استراتژی های صنعت مس
  • اصلاح و تکمیل مطالعات اقتصادی صنایع پایین دست منتخب
  • بررسی روش‌های اجرای پروژه با حداقل سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع مس و انتخاب راهکار مناسب
  • مذاکره و برگزاری جلسات توجیهی با سرمایه گذاران کارفرما و تهیه گزارشات لازم
  • پیگیری شکل‌گیری کنسرسیوم، هیئت مؤسس و افتتاح حساب
  • تدوین فلوچارت فعالیت و مراحل مختلف کار برای پذیره نویسی شرکت در بورس یا فرابورس