ایرسا صنعت آران

خدمات

ساخت و نصب

خلاصه

ساخت و نصب

با توجه به عقد قرارداد همکاری های بلند مدت تجاری با شرکت ها و کارگاه های ساخت خوش نام، ارائه خدمات ساخت در محل کارگاه های مذکور انجام می پذیرد. این خدمات شامل ساخت تجهیزات مکانیکال با استفاده از متریال مرغـوب و مـورد تـایـید کارفرمایان می‌باشد.