ایرسا صنعت آران

پروژه

مشاور شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مناقصه بین المللی طراحی مفهومی کارخانه تولید الکترود گرافیتی و مناقصه مطالعات ژئوتکنیک کارخانه تولید الکترود گرافیتی کرمان

الکترود گرافیتی از خانواده مواد کربنی است که جریان برق را با قدرت زیاد و با حداقل مقاومت عبور می دهد و از خورندگی کمی برخوردار است و تحمل حرارت بسیار بالا را دارا می باشد.

یکی ازمتداول ترین روش های ذوب فولاد، روش ذوب با کوره قوس الکتریک می‌باشد. در این روش مهمترین ماده مصرفی متعلق به کوره الکترود گرافیتی بوده که همواره از نظر کیفیت و تامین از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

تولید فولاد به روش قوس الکتریکی شدیدا به الکترود گرافیتی و تولید الکترود گرافیتی به کک سوزنی وابسته است. عمده نیاز کشور به الکترود گرافیتی از طریق واردات تأمین شده و تولیدات خاصی در این زمینه وجود ندارد. از آنجایی که صنعت تولید الکترودهای گرافیتی و نیز کک سوزنی یکی از گلگوگاه های تولیدی صنعت تولید فولاد در کشور است و زنجیره ارزش پر سودی محسوب می‌گردد، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام به انجام مطالعات اولیه و تأسیس شرکت "توسعه بین الملل صنعت پارس" جهت احداث کارخانه تولید الکترود گرافیتی در کرمان نمود.

در این طرح، از سوی شرکت توسعه آهن و فولاد،  شرکت ایرسا صنعت آران به منظور مطالعات مفهومی و برگزاری جلسات متعدد با صاحبان دانش در این زمینه و آنالیز نقطه نظرات مربوطه، به عنوان مجری طراحی اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه بین المللی اتخاب صاحب تکنولوژی انتخاب گردید.