ایرسا صنعت آران

اعضای هیئت مدیره

حمید دهقان نیری

حمید دهقان نیری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس حمید دهقان نیری متولد 1349 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد از دانشگاه شریف هستند. از سوابق درخشان مدیریتی ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

  •  معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت کاوند نهان زمین
  • عضو هیئت مدیره مجتمع صنعتی فن آوران بردسیر
  • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا فسفات پارسیان
  • عضو هیئت مدیره شرکت فولاد کوبان اصفهان
  • عضو هیئت مدیره و معاون مهندسی و پروژه شرکت کانی مس
  • مجری طرح کود شیمیایی سونگون شرکت ملی صنایع مس ایران
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نیپک
  • مجری طرح توسعه ذوب سرچشمه شرکت ملی صنایع مس ایران