ایرسا صنعت آران

خدمات

مديريت و کنترل پروژه

خلاصه

 مديريت و کنترل پروژه

مدیریت پروژه بدون تردید، یکی از مهم ترین ارکان موفقیت یا شکست یک پروژه می­باشد. شرکت ایرسا صنعت آران با تکیه بر دانش تخصصی و همکاران خبره آمادگی ارائه خدمات در حوزه مدیریت پروژه شامل، طراحی و اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پـروژه، پیاده سازی حوزه های دانش مدیریت پروژه، برنامه ریزی و كنترل فازهای مهندسی، تأمین، اجرا و راه اندازی، مدیریت زمان، هزینه و محدوده پروژه، مدیریت دانش پروژه و مدیریت قرارداد های پیمانكاران را دارد.