ایرسا صنعت آران

خدمات

خدمات مهندسی

خلاصه

شرکت ایرسا صنعت آران با توجه به نیاز صنایع خاص ایران، اقدام به ارائه خدمات مهندسی شامل "مهندسی صفر و پایه"، "مهندسی تفصیلی" و "مهندسی خرید" نموده است.

خدمات مهندسی

با توجه به تجربه و اشراف همکاران به فرآیندهای معدن و متالورژی، خدمات مهندسی مشروح ذیل از جمله توانمندی های این شرکت در ارائه خدمات مهندسی بویژه در طرح های ذوب، تغلیظ و لیچینگ مس و طرح های فولادی است:

  • توانایی تعیین داده های طراحی پایه
  • بررسی و انتخاب فرآیند مناسب تولید
  • تهیه بلاك دیاگرام و فلوشیت مقدماتی فرآیند تولید
  • انجام موازنه مواد و انرژی مربوطه
  • طراحی جانمایی كلی كارخانه و ماشین آلات خط تولید
  • تعیین نوع و برآورد میزان مواد مصرفی مورد نیاز كارخانه

این شرکت همچنین توانایی انجام مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید در کلیه دیسیپلین ها و انجام فعالیت های مهندسی شامل، نهایی‌سازی و تهیه مشخصات فنی كلیه ماشین آلات و تجهیزات، بررسی مجدد مهندسی پایه و تطابق آن با مشخصات تجهیزات در حال خرید، انجام طراحی تكمیلی فرآیند تولید و بازنگری موازنه مواد و انرژی خط تولید، طراحی سیستم های زیربنایی و تاسیسات و تهیه کلیه مدارک خرید را دارد.